Όροι & Προϋποθέσεις

1. ΓΕΝΙΚΑ

Ο ιστόχωρος είναι βοηθός επικοινωνιών μεταξύ του κατόχου και των χρηστών. Αρμόδιος για την ποιότητα των προϊόντων είναι ο Λιλίτσης Ευάγγελος και σε περιπτωση οποιουδήποτε προβλήματος θα έπρεπε να τον ενημερώσετε για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Η επιχείρηση καταβάλει καθημερινά κάθε προσπάθεια για την όσο το δυνατόν ουσιαστικότερη εξυπηρέτηση των πελατών της. Με τη δημιουργία του συγκεκριμένου e-shop σηματοδοτείται η έναρξη μίας μορφής προηγμένης επικοινωνίας της εταιρείας με τους πελάτες της. Το e-shop που δημιουργείται απευθύνεται σε όλους τους χρήστες του διαδικτύου που επιθυμούν την άμεση ενημέρωση τους στα προϊόντα που προσφέρει η εταιρεία σε συνδυασμό με τη δυνατότητα πραγματοποίησης αγορών, πάντοτε υπό την επιφύλαξη της επάρκειας των αποθεμάτων της εταιρείας.

2. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ

Απαγορεύεται ρητά η τροποποίηση ή παραποίηση των δεδομένων που φιλοξενεί ο ιστότοπος, που σκοεύουν στην κλοπή ή σε άλλη παράνομη δραστηριότητα. Όταν μία παραγγελία δεν πληρώνεται σε διάστημα 2 ημερών τότε θα ακυρώνεται, εκτός από ειδικές περιπτώσεις και σε συνεργασία με τον κάτοχο του ιστότοτου κ. Λιλίτση Ευάγγελο.

3. ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Χρησιμοποιώντας την παρούσα ιστοσελίδα αποδέχεσται με τη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων καθώς επίσης και με τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης τις ιστοσελίδας που έχουν ανακοινωθεί μεσω αυτής.

4. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει ή τροποποιήσει τους εφαρμοστέους όρους και προϋποθέσεις για τη χρήση της ιστοσελίδας οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Τέτοιες αλλαγές, τροποποιήσεις, προσθήκες ή διαγραφές θα τίθενται σε ισχύ άμεσα από τη γνωστοποίησή τους, η οποία μπορεί να δοθεί με κάθε μέσο, συμπεριλαμβανομένης της θέσης καινούργιων όρων και προυποθέσεων στην ιστοσελίδα. Κάθε χρήση του ιστότοπου κατόπιν τέτοιας αλλαγής θα θεωρήται ότι αποτελεί αποδοχή εκ μέρους σας, τέτοιων αλλαγών, τροποποιήσεων, προσθηκών ή διαγραφών. Ο ιδιοκτήτης έχει το δικαίωμα να τροποιποιήσει τα προϊόντα, τα χαρακτηριστικά τους καθώς και οτιδήποτε άλλο παρατίθεται στον ιστότοπο αυτό.

Powered by: Lilitsis Prodromos
Λιλίτσης Ευάγγελος © 2020.